• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  0909.594.232 - Hằng

Bảng màu thực tế Vảy cá cotton 4 chiều

Màu vảy cá cotton 4 chiều mà công ty Ngọc Hằng đã sản xuất, những màu không có sẵn có thể test rồi nhuộm theo yêu cầu của khách. Màu mới sẽ được cập nhật thường xuyên tại đây.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phân cấp theo hệ màu (mã màu) để tính giá cho khách

Đang cập nhật

Đang cập nhật

 

Đang cập nhật